_Półmaska ochronna FS20V z filtrem FFP2

12,00 

Półmaska ochronna filtrująca FS20V FFP2 NR D – wysyłka w dniu zamówienia

Certyfikat: UE/314/2020/1437
Norma: EN 149:2001 +A1:2009
Jednostka certyfikująca: CIOP-PIB 1437 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Produkt polski, cena za 1 sztukę.
Sprzedawane przez nas maski pochodzą bezpośrednio od polskiego producenta.

  • WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) w wytycznych z dnia 25 stycznia 2020 r. w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem (nCoV) zaleca stosowanie masek przeciwpyłowych posiadających co najmniej filtr FFP2. Pełny tekst zaleceń na stronie: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1266296/retrieve
  • Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów roznoszonych drogą kropelkową, jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania.
  • Półmaska filtrująca FS20V FFP2 NR D do ochrony układu oddechowego przed cząstkami spełnia wymagania normy zharmonizowanej EN 149:2001+A1:2009, którą zastosowano do wykazania zgodności z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
  • Jednostka notyfikowana (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa , numer jednostki 1437) przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE nr UE/314/2020/1437 z dnia 27.01.2020 r.

Uwaga:
Maski posiadamy na stanie, wysyłamy je w dniu zamówienia , jeżeli zamówienie będzie złożone do godziny 17. Zamówienia złożone po godzinie 17 wysyłamy następnego dnia roboczego.

Jeżeli nie możecie Państwo złożyć zamówienia online, prosimy o przesłanie zamówienia wraz z danymi do faktury i telefonem kontaktowym na adres
info@e-perfumeria.eu , odeślemy fakturę pro forma. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem 601 333 444. 
 

Prosimy o przemyślane zakupy. Zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,  po otwarciu opakowania w którym przedmiot był dostarczony, nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Maski przez producenta pakowane są w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. W przypadku zakupu mniej niż 10 masek zostaną one zapakowane w foliopak z zachowaniem zasad higieny.

Opis

Półmaska filtrująca FS20V FFP2 NR D
Filtr: FFP2
Klasa: P2
NDS: 10 x NDS
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425
Wysyłka: w dniu zamówienia
Bezzaciskowe półmaski serii FS20 wyróżniają się wysoką skutecznością filtracji, unikalnym komfortem pracy oraz niską wagą. Udoskonalony, nadany wstępnie kształt w obrębie nosa gwarantuje jeszcze skuteczniejsze doszczelnienie. Zawór wydechowy ułatwia oddychanie i zapobiega parowaniu okularów.
Zastosowanie: Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wydechowym).
Dodatkowe zalety: Dzięki nowatorskiej konstrukcji półmasek serii FS20 zacisk nosowy stał się zbędny. Wyeliminowane zostało czasochłonne dopasowanie zacisku nosowego do twarzy oraz zminimalizowaliśmy efekt parujących okularów. Półmaski serii FS20 pozbawione są metalowych elementów.
Służy: Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.
Skład:
Czasza półmaski:
– Igłowana włóknina poliestrowa
– Włóknina polipropylenowa typu melt blown
– Włóknina osłonowa
Elementy dodatkowe:
– Taśma nagłowia
– Zawór wydechowy
Wymagania: Półmaska spełnia najnowsze wymagania: Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Przeciwwskazania: Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci par i gazów substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Półmaska nie dostarcza tlenu. Osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska nie zapewni odpowiedniej szczelności. Nie chroni przed aerozolami zawierającymi cząstki radioaktywne.

Dodatkowe informacje

Kategoria

Maski i filtry